Global home iconMiTek Global Home

Składowanie na budowie – podstawowe zasady

Dostawę wiązarów trzeba tak zorganizować aby zminimalizować okres składowania na placu budowy. Wiązary mogą być składowane poziomo lub pionowo na ziemi lub odpowiednio skonstruowanych tymczasowych platformach nad ziemią. Nie powinny mieć bezpośredniego styku z powierzchnią ziemi czy z też z roślinami. Ponadto urządzenie miejsca składowania musi zapobiegać wykrzywieniu konstrukcji.
Podstawa do składowania (np. podkładki drewniane) muszą być na równym, twardym i suchym podłożu. Należy zastosować wodoszczelne przykrycie, aby ochronić wiązary przed deszczem i słońcem, przy czym równocześnie winna być zapewniona cyrkulacja powietrza zapobiegająca kondensacji pary wodnej.
Przy pionowym składowaniu należy układać wiązary w takiej kolejności, jak później będą montowane. Podkładki powinny być dość wysokie, aby końcówki pasa górnego nie dotykały ziemi. Ponadto należy zwracać uwagę, żeby wiązary były podparte przynajmniej w miejscach późniejszych podpór. Stojący pakiet wiązarów należy zabezpieczyć przed wywróceniem się, tak przy pociągnięciu jak i popchnięciu.

Przy składowaniu poziomym winny być zastosowane równej wysokości podkładki drewniane, co najmniej pod każdym węzłem, tak, aby zapewnić równomierne podparcie a także, aby zabezpieczyć wiązary przed wykrzywieniem się czy skręceniem. Przekładki pomiędzy pakietami powinny być ułożone w linii pionowej i zostać zabezpieczone przed przesunięciem się w bok. Poziomo składowane pakiety nie powinny być wyżej sztaplowane jak 1,5m.
Wiązary składowane w pionie powinny być podparte w sposób chroniący je przed przewróceniem.  Przy składowaniu należy zwrócić szczególną uwagę na wiązary nożycowe. Przechowuje się je szczytem do góry. Należy się z nimi obchodzić z wyjątkową ostrożnością ze względu na ryzyko przewrócenia się.

Podział wiązarów do transportu
Ze względu na wymiary niejednokrotnie wiązary nie mogą być przewożone w całości. Z tego względu produkowane są one w kilku częściach, które są następnie łączone na placu budowy. Jest kilka metod używanych do tego celu:
a) nakładki drewniane,
b) płytki do gwoździowania,
c) łączenie płytkami kolczastymi z użyciem przewoźnych pras montażowych,
d) płytki FSP (typu „kombi”) – gwoździowane na budowie.