Global home iconMiTek Global Home

PREFABRYKACJA KONSTRUKCJI Z LITEGO DREWNA

Koncepcja prefabrykacji konstrukcji z litego drewna
W procesie unowocześniania się technologii w budownictwie coraz większa część operacji i komponentów jest wykonywana w sposób przemysłowy. Na przykład wylewanie fundamentów zdominował beton towarowy dostarczany z wyspecjalizowanych firm.
Podobna ewolucja następuje także w przypadku wykorzystania drewna w budownictwie. Wydany w 1950 roku poradnik „Cieśla. Stolarz. Dekarz” pisze „z zakresu najprostszych robót stolarskich wykonywanych na każdej budowie należy omówić następujące tematy: okna, drzwi, wrota i schody”.  Dziś już trudno jest sobie wyobrazić wykonywanie na budowie drzwi lub okien. Są one dostarczane gotowe z fabryk i montowane w budynkach. Podobnie, w krajach Europy Zachodniej czy Północnej na plac budowy dowożona jest prefabrykowana więźba z wyspecjalizowanych zakładów przemysłowych. Jeszcze dziś powszechne w Polsce ręczne wykonywanie konstrukcji dachowej z desek dowiezionych na budowę z tartaku jest np. w Danii czy Francji  reliktem przeszłości. Dominuje tak zwane „ciesielstwo przemysłowe” (franc. charpente industrielle).

Francuski zakład „Martin”. Codziennie wykonuje się tutaj ponad 20 kompletnych gotowych więźb dachowych. Francja to największy rynek płytek kolczastych w Europie

Francuski zakład „Martin”. Codziennie wykonuje się tutaj ponad 20 kompletnych gotowych więźb dachowych. Francja to największy rynek płytek kolczastych w Europie

Wykonywanie przemysłowe konstrukcji z litego drewna
Aby móc wykonywać  w fabryce gotowe więźby niezbędne są odpowiednie technologie. Jedna z nich opiera się na wykorzystaniu sterowanych numerycznie centrów obróbczych. Są one w stanie wykonywać w sposób zautomatyzowany nawet najbardziej skomplikowane konstrukcje ciesielskie.
Inna technologią, w której specjalizuje się Mitek Industries opiera się na wykorzystaniu nowoczesnego łącznika do konstrukcji drewnianych a mianowicie płytki kolczastej. Konstrukcja dachowa jest tu dostarczana w elementach-wiązarach. Na placu budowy następuje tylko szybki montaż.


Wykonywanie przemysłowe konstrukcji drewnianych pociąga za sobą cały szereg korzyści:
1. Operacje wykonywane są pod dachem przez przeszkolony do danych operacji zespół pracowników i przy użyciu precyzyjnych maszyn.
2. Dostawy materiału są oparte zamówieniach od sprawdzonych, z reguły stałych dostawców. Przyjęcie materiału dokonują fachowcy w zakładzie prefabrykacji.
3. Produkcja jest regulowana odpowiednimi normami i podlega certyfikacji. To wiąże się z nadzorem przez odpowiednie organa.
4. Proces wytwórczy w zakładzie jest oparty na precyzyjnej dokumentacji produkcyjnej.
5. Zakłady wykonują masowo konstrukcję, co pozwala im na osiągnięcie „korzyści skali” poprzez m.inn.: uzyskiwanie przy dużych i stałych zakupach niskich cen na materiały, wynegocjowanie korzystnych stawek za usługi transportowe itd.

Certyfikat „CE” dla producenta wiązarów z płytkami kolczastymi

Branża prefabrykowanych konstrukcji drewnianych z płytkami kolczastymi w Europie
Od czasu pierwszych zastosowań płytek kolczastych w Europie w latach 60-tych ubiegłego wieku, wraz z upowszechnianiem się technologii powstała cała gałąź przemysłu obejmująca: fabryki płytek kolczastych, producentów maszyn, dostawców oprogramowania, zakłady prefabrykacji konstrukcji, ekipy montażowe. W wielu krajach działają stowarzyszenia branżowe skupiające zakłady wiązarów.
Zagadnienia związane z płytkami kolczastymi podejmują instytucje  badawczo-rozwojowe i uczelnie techniczne. Problematykę produkcji zarówno wiązarów jak i samych płytek regulują właściwe normy.

Fragment podręcznika wydanego przez brytyjskie stowarzyszenie producentów wiązarów.

Unormowania związane z technologią płytek kolczastych
Wraz z upowszechnianiem się systemu, zagadnienia związane z technologią zostały unormowane przepisami krajowymi. Obecnie w krajach EWG zastąpiły je normy unijne. Najważniejsze dla technologii płytek kolczastych aktualne regulacje to;
1.  Norma 14250 (w Polsce aktualnie obowiązująca PN-EN 14250:2011)
„Konstrukcje drewniane – Wymagania produkcyjne dotyczące prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi”.

Zakres normy: obejmuje wymagania produkcyjne dotyczące prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych (np. kratownice, belki, dźwigary) w zastosowaniu do budynków i mostów, wykonywanych z elementów z drewna konstrukcyjnego (bez połączeń lub łączonych na długości za pomocą złączy klinowych) łączonych na płytki kolczaste. Przepisy podają metody oceny zgodności i znakowania.

Plac załadowczy przed zakładem wiązarów

2.  Norma 14545 (w Polsce aktualnie obowiązująca PN-EN 14545:2011)
„Konstrukcje drewniane – Łączniki typu wkładek i pierścieni – wymagania”.

Zakres normy:  wymagania i metody badań dotyczące materiałów, geometrii, wytrzymałości, sztywności i trwałości (tj. zabezpieczeń antykorozyjnych) łączników stosowanych w nośnych konstrukcjach drewnianych.
Ponadto Norma Europejska opisuje wyłącznie łączniki wykonane ze stali: wkładki, pierścienie rozcięte, łączniki zębate, płytki kolczaste i płytki gwoździowane
W  Normie Europejskiej zamieszczono także procedury oceny zgodności wraz z wymaganiami związanymi z oznakowaniem tych wyrobów.