MONTAŻ WIĄZARÓW

Podstawowe zasady

Nawet właściwie zaprojektowane i wyprodukowane wiązary nie będą należycie spełniały swojej funkcji jeśli nie zostaną właściwie zamontowane.

Podstawową zasadą, jaką należy się kierować już od samego początku montażu jest – ŻADNYCH ZMIAN W WIĄZARACH na budowie, o ile nie zostało uprzednio uzyskana zgoda konstruktora na ich wprowadzenie.

Wiązary z płytkami kolczastymi są skonstruowane na podstawie obliczeń statycznych i nie powinny być nigdy wycinane, nacinane, przewiercane czy w jakikolwiek inny sposób zmieniane, bez przeanalizowania skutków z nich wynikających. Przy lekkomyślnych i samowolnych zmianach wiązarów może dojść do szkód w mieniu czy zagrożenia osób. Ponadto jest zalecane aby montaż konstrukcji z płytkami kolczastymi wykonywały wyłącznie przeszkolone w tym zakresie. Gdy z jakiegokolwiek względu potrzebna jest zmiana na budowie w geometrii wiązarów lub ich wewnętrznej strukturze, należy ZAPYTAĆ producenta. On stworzył tę konstrukcję i jest w stanie wspomóc przy ewentualnie potrzebnych modyfikacjach.

W rzadkich przypadkach, gdy ciężar oraz rozpiętość wiązarów są nieduże, mogą być one przenoszone i ustawiane na obiekcie ręcznie. Z reguły jednak do manipulowania wiązarami muszą być użyte urządzenia dźwigowe (montowane na samochodzie lub samojezdne). Poprzez ich zastosowanie istnieje możliwość podnoszenia dużych i ciężkich ładunków. Ponadto można podnosić całkowicie lub częściowe zmontowane części dachu, które mogą być gdzie indziej przygotowane.

Podstawowe zalecenia dotyczące podnoszenia wiązarów dźwigiem:

1. Należy obserwować siłę wiatru.
2. Wiązary należy zabezpieczyć linką prowadzącą.
3. Metodę podnoszenia należy dostosować do rozpiętości wiązarów j.

A. Wiązary do 12m można zaczepić w kalenicy

B. Wiązary o rozpiętości do maks. 25m należy podnosić z podwójnym zawieszeniem (o małym kącie rozpiętości) lub zastosować trawers.

C. Wiązary o rozpiętościach powyżej 25m zaleca się podnosić z użyciem trawersu i/lub usztywnieniem pasa dolnego (ew. usztywnieniem całego wiązara).

Więcej informacji na temat montażu konstrukcji –

Mitek Industries Polska Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 10 | 59-220 Legnica
tel. 76-8628988 e-mail: biuro@mitek.pl