PAMIR PROJEKT

Konstrukcje dachowe

OPIS PROGRAMU

PAMIR jest  zaawansowanym programem obliczeniowym, który pozwala na:

  • Automatyczne wygenerowanie kształtu i rozwiązań konstrukcyjnych dachu, stropu oraz ścian szkieletowych
  • Zaprojektowanie i dokonanie analizy wytrzymałościowej odpowiednich elementów konstrukcyjnych (wiązarów, belek itp.) oraz płączeń
  • Wydruk dokumentacji obliczeniowej oraz eksport rysunków oraz modelu do znanych formatów np. DWG, DXF lub IFC

 

 

Pamir pozwala na podstawie rysunków architektonicznych wprowadzić dowolną geometrię dachu oraz zwymiarowany rzut budynku. Następnym krokiem w projektowaniu dachu jest dobranie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych i układu wiązarów dachowych. Wysoki stopień automatyzacji procesu tworzenia konstrukcji wiązarowych umożliwia szybkie i dokładne zaprojektowanie poszczególnych fragmentów dachu takich jak np.: naroża dachu kopertowego, kosze, otwory na kominy lub wyłazy, lukarny itp. Istnieje oczywiście możliwość ręcznego doboru geometrii wiązarów oraz wypełnienia nimi przestrzeni pod powierzchnią dachu. Automat segreguje poszczególne elementy tworząc listę z podziałem na spełniane funkcje: wiązary główne, koszowe, krawężnice, belki itp.

Po tak zdefiniowanym zadaniu użytkownik może przystąpić do analizy poszczególnych wiązarów. Korzystając z paska właściwości można modyfikować wiele parametrów np.: rozmiar tarcicy, rozstaw stężeń, obciążenia itp. Ponadto projektant dysponuje belkami z drewna litego, klejonego, słupami i belkami stalowymi oraz wieloma innymi elementami potrzebnymi do stworzenia poprawnej struktury dachu.

Obciążenia dachu zadane w początkowej fazie projektowania są zbierane z odpowiednich pasm na poszczególne wiązary dachowe i stanowią podstawę do dalszych obliczeń wytrzymałościowych tarcicy oraz wszelkiego rodzaju połączeń. Utworzona zostaje kombinatoryka obciążeń z : ciężarem konstrukcji, śniegiem, wiatrem, obciążeniami użytkowymi, tak aby do dalszej analizy płytek uzyskać wariant najbardziej niekorzystny dla elementów konstrukcji. Oczywiście projektant może obciążyć konstrukcję w dowolny sposób zgodny z faktycznym stanem pracy konstrukcji dodając np. obciążenie punktowe czy obciążenie od paneli fotowoltaicznych.

Tak zdefiniowany wiązar należy poddać obliczeniom wytrzymałościowym wg zadanych obciążeń. Oparty na zawansowanym modelu statycznym program Pamir przelicza tarcicę zgodnie z obowiązującym pakietem norm Eurokod z załącznikiem polskim (używając przekroje, które użytkownik definiuje w odpowiedniej bibliotece). Po analizie wytrzymałościowej tarcicy program optymalizuje konstrukcję przyjmując odpowiednie przekroje pasa górnego, dolnego oraz krzyżulców. Jednocześnie dostępne są wszelkie wykresy sił wewnętrznych powstałe w prętach wiązara oraz tworzona jest dokumentacja obliczeniowa, która pozwala na weryfikację obliczeń przez projektanta.

Po obliczeniu i optymalizacji zużycia tarcicy można przystąpić do projektowania połączeń. Program dostosowany jest do obliczeń łączników takich jak płytka kolczasta oraz płytka połówkowa. W zależności od sił przekrojowych Pamir automatycznie dobiera odpowiednie łączniki w węzłąch oraz tworzy dokumentację obliczeniową oraz produkcyjną. Projektant może modyfikować rozmiar i położenie łącznika.

Pamir umożliwia wykonanie wielu wydruków wyników obliczeń. Wydruki te mogą być wykonane w różnych językach. Bardzo przydatna jest możliwość eksportu rysunku rzutu oraz wiązarów do formatu DWG, DXF oraz modelu konstrukcji do IFC. Formaty te mogą być również importowane co ułatwia współpracę z biurami projektowymi.

Mitek Industries Polska Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 10 | 59-220 Legnica
tel. 76-8628988 e-mail: biuro@mitek.pl