PAMIR PROJEKT

Konstrukcje stropowe

 

 

 

 

Użytkownik programu  Pamir może zaprojektować strop lub stropodach z wykorzystaniem belek Posi. Projektowane belki będą miały wyskość od  198 mm do 417 mm w zależności od typu użytego krzyżulca oraz wysokości tarcicy. Belki mogą mieć różnie rozwiązany sposób oparcia na podporze – na pasie dolnym lub pod pasem górnym. Posi Joist może być również częścią pasa dolnego projektowanego wiązara, tarcica jest wtedy w układzie pionowym.

 

 

Belki Posi mogą być połączone płytą OSB i zaprojektowane jako panele stropowe. Projektant może zadawać powierzchnię poszycia oraz wybierać rodzaj płyt OSB, które rozkładane są automatycznie lub manualnie.

Mitek Industries Polska Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 10 | 59-220 Legnica
tel. 76-8628988 e-mail: biuro@mitek.pl