WSPARCIE TECHNICZNE

Pomoc przez Internet

POMOC PRZEZ INTERNET

Wsparcie techniczne lub szkolenie z programu Pamir Projekt może odbywać się również przez Internet. Program TeamViewer pomaga rozwiązać problem na komputerze licencjobiorcy. Zainteresowanych wsparciem przez Internet prosimy o :

1. Ustalenie termiu z konstruktorem prowadzącym:

Rafał Dudziński, tel. 509 840 782, e-mail: rafal@mitek.pl

Paweł Zapotoczny, tel. 509 603 274, e-mail: pawel@mitek.pl

Barbara Silkowska, tel. 665 155 921, e-mail: barbara@mitek.pl

Robert Marx, tel. 514 433 220, e-mail: robert@mitek.pl

2. Pobranie programu TeamViewer, uruchomienie i podanie identyfikatora oraz hasła

Mitek Industries Polska Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 10 | 59-220 Legnica
tel. 76-8628988 e-mail: biuro@mitek.pl