Pamir Projekt

Ściany szkieletowe

Moduł  konstrukcji szkieletowych pozwala na zaprojektowanie ścian o dowolnej geometrii. Sprawdzone w praktyce, różne rodzaje połączeń naroży ścian oraz rozwiązania konstrukcyjne oczepów, belek podoczepowych zostały zawarte w module, który automatyczne buduje ściany o określonej wysokości z podziałem do transportu.

Pamir pomaga szybko przeanalizować wytrzymałość nadproży nad otworami drzwiowymi oraz okiennymi. Reakcje z belek lub wiązarów, z każdej kombinacji obciążeń, przekazwane są automatycznie na nadproża i analizowany jest stan graniczny nośności, użytkowania i docisk nadproża do słupków, które stanową podporę.

Automatyzacja sposobu projektowania otworów okiennych oraz drzwiowych oszczędza czas konstruktora projektującego panel. Użytkownik ma do wyboru trzy typy otworów okiennych lub drzwiowych:otwór prosty, z nadprożem pod oczepem oraz z nadprożem nad otworem. Każde z tych rozwiązań może zostać zmodyfikowane np. poprzez : zmianę ilości słupków wewnątrz otworu oraz ilości warstw nadproża.

Podział na piętra i stropy ułatwia projektowanie złożonych konstrukcji szkieletowych oraz porządkuje dokumentację montażową ze względu na poziomy. Konstruktor ma możliwość zarządzaniaprzekazywaniem obciążeń pomiędzy poziomami oraz zmiany widoków poszczególnych pięter.

Mitek Industries Polska Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 10 | 59-220 Legnica
tel. 76-8628988 e-mail: biuro@mitek.pl